Определение на Общия съд (шести състав) от 29 юни 2015 г.