Klausimas raštu P-3115/08 pateikė Toine Manders (ALDE) Komisijai. Kolektyviniai ieškiniai (angl. collective redress) / kolektyviniai vartotojų ieškiniai