Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1996/2004 tad- 19 ta' Novembru 2004 jaċċetta l-impenji proposti in konnessjoni mal-proċeduri ta’ kontra d -dumping li għandhom x’jaqsmu man-nitrat ta’ l-ammonju importat li joriġina mill-Federazzjoni Russa u l-Ukrajna u li n-nitrat ta’ l-ammonju li joriġina mill-Federazzjoni Russa jew l-Ukrajna jibqa’ jiġi importat bil-kundizzjoni tar-reġistrazzjoni