Регламент (ЕИО) № 2237/77 на Комисията от 23 септември 1977 година за изменение на Регламент № 118/66/ЕИО относно формуляра на земеделски статистически отчет, използван за определяне на доходите на земеделските стопанства