Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/2331 z dne 4. decembra 2015 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2016 (ECB/2015/42)