Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/2331 zo 4. decembra 2015 o schválení objemu emisie mincí v roku 2016 (ECB/2015/42)