2015 m. gruodžio 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/2331 dėl monetų emisijos apimties 2016 metais patvirtinimo (ECB/2015/42)