Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/823 z dne 25. maja 2016 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 771/2008 o predpisih glede organizacije in postopka komisije za pritožbe Evropske agencije za kemikalije (Besedilo velja za EGP)$