Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 235, 11 sierpień 2011