PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas) (COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)) Vystymosi komitetas Pranešėjas: Tomas Tobé