2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2018 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija (2016/2323(BUD))