Kommissionens forordning (EØF) nr. 3511/83 af 13. december 1983 om ændring af forordning (EØF) nr. 1844/77 om ydelse ved licitation af en særlig støtte til skummetmælkspulver bestemt til foder til andre dyr end unge kalve