Suvestinės sutartys, pagrindinių teisių chartija 2016