Godkännande av statligt stöd i enlighet med artikel 61 i EES-avtalet och artikel 1.3 i del I i protokoll 3 till avtalet mellan Efta-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol – Beslut av Eftas övervakningsmyndighet att inte göra några invändningar