Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolul 61 din Acordul SEE și cu articolul 1 alineatul (3) din partea I a Protocolului 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție — Decizia Autorității de Supraveghere a AELS de a nu prezenta obiecții