Leidimas teikti valstybės pagalbą pagal EEE susitarimo 61 straipsnį ir Priežiūros institucijos ir Teismo susitarimo 3 protokolo I dalies 1 straipsnio 3 dalį — ELPA priežiūros institucijos sprendimas neprieštarauti