RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind evaluarea unor presupuse cazuri recente de spălare de bani care implică instituții de credit din UE