Sag T-734/17: Rettens dom af 26. marts 2020 — ViaSat mod Kommissionen (Aktindsigt – forordning (EF) nr. 1049/2001 – operatør af mobile satellitsystemer – dokumenter fremsendt til Kommissionen af en ansøger, som er udvalgt i et offentligt udbud – stiltiende og udtrykkeligt afslag på aktindsigt – undtagelse vedrørende beskyttelse af en tredjemands forretningsmæssige interesser – tungtvejende offentlig interesse – afslag på delvis aktindsigt)