Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1324/2008 tat- 18 ta' Diċembru 2008 li jaġġusta mill- 1 ta’ Lulju 2008 r-rata tal-kontribuzzjoni għall-iskema tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta’ ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej$