Cauza T-540/20: Acțiune introdusă la 27 august 2020 – Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Comisia