Unionin yleisen tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 13.11.2014.