Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1686, annettu 8 päivänä marraskuuta 2018, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kahdennessakymmenennessäseitsemännessä osatarjouskilpailussa