Писмен въпрос E-000587/11 Nessa Childers (S&D) до Комисията. Координиране на запасите от сол в ЕС