Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Savireguliacijos ir bendro reguliavimo Europos Sąjungos teisinėje sistemoje (nuomonė savo iniciatyva)