Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 28/05/2015) keskittymän (Asia N:o COMP/M.7551 - ADVENT / HYPO GROUP ALPE ADRIA AG (SOUTHEAST EUROPE BANKING NETWORK)) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)