Решение (ЕС) 2016/2143 на Съвета от 1 декември 2016 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговия и развитие КАРИФОРУМ–ЕС по Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка със създаването на Специален комитет по селско стопанство и рибарство