EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 59/2010 ( 2010. gada 11. jūnijs ), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)