Decizia (UE) 2016/991 a Consiliului din 9 iunie 2016 de numire a unui supleant, propus de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor