Padomes Lēmums (ES) 2016/991 (2016. gada 9. jūnijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Spānijas Karaliste