2016 m. birželio 9 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/991, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Ispanijos Karalystės pasiūlytas pakaitinis narys