Neuvoston perustelut: Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta (EU) N:o 4/2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöt”)