Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 784/2013, annettu 14 päivänä elokuuta 2013 , vilja-alalla 16 päivästä elokuuta 2013 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta