Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer — Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie — Begrotingsjaar 2012