Sklepni predlogi generalnega pravobranilca N. Jääskinena, predstavljeni 19. marca 2015.#Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) proti Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social et Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) in drugim ter Beaudout Père et Fils SARL proti Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social in drugim.#Predloga za sprejetje predhodne odločbe, ki ju je vložilo Conseil d'État (Francija).#Predhodno odločanje – Člen 56 PDEU – Svoboda opravljanja storitev – Načeli enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije – Zahteva po preglednosti – Področje uporabe te zahteve – Nacionalne kolektivne pogodbe – Sistem dodatnega kolektivnega zavarovanja – Socialni partnerji in njihova določitev samo ene zavarovalnice za upravljanje tega sistema – Razširitev tega sistema z ministrskim odlokom na vse delavce in delodajalce v zadevni panogi – Časovna omejitev učinkov predhodne odločbe Sodišča.#Združeni zadevi C-25/14 in C-26/14. Sklepni predlogi generalnega pravobranilca N. Jääskinena, predstavljeni 19. marca 2015