Mišljenje nezavisnog odvjetnika N. Jääskinena od 19. ožujka 2015. Mišljenje nezavisnog odvjetnika N. Jääskinena od 19. ožujka 2015.#Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) protiv Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social i Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) i dr. i Beaudout Père et Fils SARL protiv Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social i dr.#Zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Conseil d'État.#Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 56. UFEU‑a – Sloboda pružanja usluga – Načela jednakog postupanja i nediskriminacije – Obveza transparentnosti – Područje primjene te obveze – Nacionalni kolektivni ugovori – Sustav dopunske socijalne zaštite – Određivanje socijalnih partnera osiguravatelja koji upravlja tim sustavom – Proširenje tog sustava uredbom ministra na sve radnike i poslodavce iz predmetne grane djelatnosti – Ograničavanje vremenskih učinaka prethodne odluke Suda.#Spojeni predmeti C-25/14 i C-26/14.