Stanovisko generálního advokáta N. Jääskinena přednesené dne 19. března 2015 Stanovisko generálního advokáta N. Jääskinena přednesené dne 19. března 2015.#Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) a Beaudout Père et Fils SARL v. Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social a další.#Žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané Conseil d'État.#Řízení o předběžné otázce – Článek 56 SFEU – Volný pohyb služeb – Zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace – Povinnost transparentnosti – Použitelnost této povinnosti – Celostátní kolektivní smlouvy – Systém doplňkového sociálního zabezpečení k obecnému systému – Určení pojišťovacího subjektu, který je pověřen správou tohoto systému, sociálními partnery – Rozšíření tohoto systému na všechny zaměstnance a zaměstnavatele v dotčeném odvětví na základě ministerské vyhlášky – Časové omezení účinků rozhodnutí Soudního dvora o předběžné otázce.#Spojené věci C-25/14 a C-26/14.