asia T-527/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 21.11.2019 – K.A. Schmersal Holding v. EUIPO – Tecnium (tec.nicum) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin tec.nicum rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiempi kansallinen kuviomerkki TECNIUM – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Palvelujen samankaltaisuus – Merkkien samankaltaisuus – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Aiemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö – Asetuksen 2017/1001 18 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta ja 47 artiklan 2 ja 3 kohta – Muoto, joka poikkeaa ainoastaan sellaisten osatekijöiden osalta, jotka eivät vaikuta erottamiskykyyn – Ensimmäistä kertaa vasta unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyt todisteet)