Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 39/2008 van 14 maart 2008 tot wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden