EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 39/2008 ( 2008. gada 14. marts ), ar kuru groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav saistītas ar četrām pamatbrīvībām