ETA:n sekakomitean päätös N:o 39/2008, tehty 14 päivänä maaliskuuta 2008 , yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta