Προκήρυξη κενής θέσης αριθ. COR/AD 14/20 BIS/20 — διευθυντή/διευθύντριας