Регламент (ЕС) 2016/56 на Комисията от 19 януари 2016 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на екстракти от розмарин (Е 392) в мазнини за мазане (Текст от значение за ЕИП)