Sprawa T-632/16: Skarga wniesiona w dniu 23 września 2019 r. – DD/FRA