Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CA 315, 28 ta' Ottubru 2011