VERSLAG over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Franse Republiek met het oog op de toepassing van de Uniewetgeving betreffende de belasting van spaartegoeden en de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen ten aanzien van de Gemeenschap Saint-Barthélemy (COM(2013)0555 - C7-0360/2013 - 2013/0269(NLE)) Commissie economische en monetaire zaken Rapporteur: Sławomir Nitras