Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1469 на Комисията от 6 октомври 2020 година година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Malostonska kamenica“ (ЗНП)