Cauza T-459/13: Hotărârea Tribunalului din 16 octombrie 2014 – Larrañaga Otaño/OAPI (GRAPHENE) [ „Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale GRAPHENE — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009” ]