Euroopankeskuspankin suuntaviivat (EU) 2020/1514, annettu 8 päivänä lokakuuta 2020, kansallisten keskuspankkien suorittamasta Euroopan keskuspankin valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP/2008/5 muuttamisesta (EKP/2020/49)