SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2298/03 van Esko Seppänen (GUE/NGL) aan de Commissie. Emissierechten in de balans van de bedrijven.