Sklep Stalnega odbora držav Efte št. 2/2015/SC z dne 24. septembra 2015 o ustanovitvi Začasnega odbora za finančni mehanizem EGP za obdobje 2014–2021 [2015/2024]